Opět proto, že už možnost desetiprocentního nárůstu cen vloni město akceptovalo. Znamenalo zvýšení z dohodnutých 18, 5 milionu skoro na 20 a čtvrt. V pondělí ale zástupci Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) přišli na jednání zastupitelů požádat je, aby přidali dalších 7, 5 procenta na dorovnání cen. To představuje něco k milionu a půl a dohromady by se částka přesáhla činila asi 21 a tři čtvrtě milionu.

„Jedná se o to, že jsme s městem uzavřeli smlouvu na vybudování podchodů podle cen, o nichž uvažoval projekt v roce 2006,“ uvedl za SŽDC Petr Kalián. Faktem je ale i to, že smlouva se schvalovala teprve vloni – 15. 6. 2009 – a hned se přidalo i desetiprocentní navýšení kvůli možnému nárůstu cen. „O tři roky starém ocenění, tedy z roku 2006, jsem v souvislosti s tím však slyšel poprvé. To nikdo neřekl, proto se deset procent zdálo reálných. Mohlo se ke smlouvě přistoupit i jinak,“ namítal zastupitel Václav Kočí.

O prodražení díla ale podle Milana Bláhy a Kaliána v té době SŽDC ještě nevěděla, práce podle nich vysoutěžila firma Skanska až poté, v roce 2009. Ovšem za cenu vyšší, než s jakou uvažoval projekt. Odrazilo se to i na objemu peněz potřebných pro podchody. Nyní SŽDC peníze na úhradu pro firmu Skanska potřebuje.

Tubus podchodu je součástí betonového spodku kolejiště. SŽDC jeho vytvoření městu povolila v rámci probíhající optimalizace trati Rokycany – Zbiroh a stane se jejím majetkem. Záležitostí města, kterou i hradí, je pak zajištění přístupu k podchodu, odvodnění, dláždění a osvětlení. Tedy vše, co souvisí s úpravami tubusu či – co přímo nesouvisí s železničním tělesem.

„Proč máme platit už i za podchod u stadionu, když na něm není ani hrábnuto, a proč vedle už odsouhlaseného zvýšení hradit ještě další?“ dohadovali se mezi sebou zastupitelé. Dotazy vznášel Karel Východský, Oldřich Kožíšek, Zdeňka Lišková, František Pavelek i další. Zaznívalo to ale i od občanů sledujících dění. „Jeden a půl milionu, o něž se zase jedná, není málo. U dotací pro sportovce a neziskové organizace se pak dohadujeme o tisíce!“ zdůraznil třeba Miroslav Jedlička.

Dorovnáním cen ale žádost o zvýšení finančního toku od města nekončila. Stavbaři nárokují ještě uhrazení víceprací. To ale zastupitelstvu odbor rozvoje města nedoporučil. Sami zastupitelé navíc chtějí ze stavebních zápisů doložit oprávněnost. Proto záležitost o měsíc odsunuli.

Zvýšení platby o dalších 7,5 procent ve prospěch SŽDC ale nakonec schválili.