Sokolovna byla postavena na počátku 20. století a v 80. letech byla rozšířena o přístavbu kulturního domu s velkokapacitní restaurací. Hlavní sál a přilehlé salonky sokolovny jsou uzavřeny od 21. října 2016 z důvodu špatného technického stavu stropu nad hlavním sálem.

V následujících letech by tak v objektu postaveném na počátku 20. století mělo vzniknout nové centrum kultury, a to podle návrhu kanceláře Rusina Frei architekti, který byl jako vítěz architektonické soutěže vybrán na jaře 2021. Jestli se ale podaří projekt dotáhnout do konce, bude záležet také na finančních možnostech města.

„V Rokycanech chybí prostor pro pořádání kulturních akcí, maturitních plesů, bálů, městských oslav, sokolovna je uzavřena už sedm let. Nyní jsme získali povolení k odstranění přístaveb sokolovny a rozhodnutí, kterým byl ve společném územním a stavebním řízení schválen záměr revitalizace areálu sokolovny. Sokolovna by se po přestavbě měla stát moderním kulturním centrem. Při rekonstrukci a převtělení sokolovny na moderní společenský sál budeme dbát na zachování původní historické budovy a získání podoby meziválečného období,“ uvedl starosta města Tomáš Rada.

„Návrh moderně pojal novou přístavbu sokolovny. Tu navrhl vítěz v místě původních přístaveb z 20. a 80. let minulého století. Nová přístavba je navržena převážně ze skla a citlivým způsobem navazuje na historickou budovu. Revitalizovaná budova sokolovny bude využita hlavně pro velký společenský a divadelní sál s odpovídajícím jevištěm a scénickou technikou. Do nové navazující přístavby jsou kromě vestibulu umístěny víceúčelový malý sál, zázemí účinkujících a taneční studio,“ vysvětlil místostarosta Jiří Sýkora.

Na místě bývalého házenkářského hřiště u zimního stadionu bylo v Rokycanech dokončeno nové multifunkční hřiště, sloužit bude především házenkářům a florbalistům.
Nové hřiště v Rokycanech bude sloužit hlavně házenkářům a florbalistům

„V současnosti architekti zpracovávají realizační projektovou dokumentaci stavby. Následně musí zpracovat položkový rozpočet. Poté město vyhlásí veřejnou soutěž na výběr zhotovitele stavby. Následně po předložení nabídek budou zastupitelé rozhodovat o tom, zda město bude přestavbu sokolovny realizovat, a to s ohledem na finanční možnosti města Rokycan,“ doplnil Jiří Hlad, vedoucí Odboru rozvoje města Městského úřadu Rokycany. Odhady nákladů na přestavbu sokolovny se po zveřejnění vítězného návrhu, tedy na jaře 2021, blížily ke 300 milionům korun.

Obě budovy budou podle návrhu tvořit jeden funkční celek, rozdělený do tří provozních traktů. Ve společenském traktu v přední části stavby je navrhnut vestibul, foyer, šatny a WC, bar, divadelní kavárna, hlavní schodiště a v patře dvojice kluboven využitelných jako salonky. Uprostřed stavby se nachází oba sály, které lze propojit do jednoho velkého společenského prostoru na úrovni parketu (pro plesové uspořádání pro 500 osob), ze kterého je možný přímý přístup do veřejného prostoru - piazzetty - i na zahrádku divadelní kavárny na západní straně. V zadní části se nachází servisní trakt s jevištěm, zázemím účinkujících a provozní místnosti. V tomto traktu je umístěno také taneční studio se zázemím, které je samostatně přístupné po schodišti přímo z ulice.

Nadhledová vizualizace řešeného území u sokolovny v Rokycanech.Nadhledová vizualizace řešeného území u sokolovny v Rokycanech.Zdroj: se svolením Rusina Frei architekti

Porota návrh kanceláře Rusina Frei architekti považovala za jedno ze dvou nejlepších řešení vzešlých ze soutěže. „Návrh citlivě vstupuje do stávajícího prostředí, zachovává a renovuje celou budovu staré sokolovny, kterou prostorově v maximální míře využívá. Místo přístaveb vzniká přístavba nová, která citlivým způsobem navazuje na historickou budovu, působí důstojně vzhledem k místu, na kterém se nachází, kultivuje a oživuje plochu v blízkosti centra města," uvedla hodnotící komise.