Součástí stavby podél silnice II/183 bude také vybudování odlehčení stávající jednotné kanalizace z ulic Šťáhlavská a Tymákovská do Rakovského potoka. Stavba bude trvat sedm měsíců.

„Ze stávajícího chodníku vybudujeme smíšenou cyklostezku pro pěší a cyklisty podél silnice II/183 od stávající okružní křižovatky ulic Šťáhlavská x Boženy Němcové x Vysoký průhon až do prostoru stávající okružní křižovatky ulic Šťáhlavská x Plzeňská x Arbesova v celkové délce stavební úpravy 950,57 metru. Délka úprav od začátku dopravní značky pro smíšenou stezku po koncovou dopravní značku pro smíšenou stezku je 895,07 metru,“ uvedla Šárka Kozlerová z Odboru rozvoje města Městského úřadu Rokycany, která má investici na starosti.

Vizualizace nové podoby sokolovny v Rokycanech.
Rokycany mají povolení na revitalizaci sokolovny, záležet ale bude na financích

Základní šířka smíšené cyklostezky bude 3 metry, od silnice II/183 bude oddělena pruhem zeleně v šíři 2 metry. V některých místech bude šířka změněna na 2,75 metru s ohledem na stávající vzrostlou zeleň a šířka doprovodného pruhu 1,50 metru. „Stezka bude mít povrch z asfaltového betonu, část pro pěší bude mít povrch z asfaltového betonu a betonové dlažby. Kolem stezky budou také instalována nová LED svítidla na osmimetrových stožárech,“ informovala mluvčí městského úřadu Adriana Jarošová.

Smíšená stezka je navržena včetně úprav stávajících samostatných sjezdů do nemovitostí. Součástí stavby bude i kácení stávající zeleně v rozsahu nezbytném pro uvolnění staveniště, dotkne se ale jen dřevin rostoucích v prostoru stavby, které nelze zachovat, případně dřevin zdravotně či esteticky neperspektivních.

Upravena bude v místě stavby také kanalizace, která je v případě přívalových dešťů zahlcena a dochází k vyplavování nemovitostí a zaplavování místních komunikací. „Na trase odlehčení bude osazeno sedm kusů revizních kanalizačních šachet. Maximální průtok odlehčením bude 1200 litrů za sekundu,“ dodala Jarošová.

Motorový vůz řady 810 chtějí dát přes zimu dohromady nadšenci z Muzea dopravy ve Strašicích.
Do Strašic dorazil po dlouhých 148 letech vlak. Muzeum získalo Klabavku

Pro město Rokycany bude zhotovitelem společnost Stavitelství Kamínek s. r. o. Celkové náklady na vybudování jsou ve výši 13,89 milionu korun bez DPH. „Město požádalo o dotaci na vybudování smíšené cyklostezky z 36. výzvy IROP – Infrastruktura pro cyklistickou dopravu,“ doplnila Gabriela Šímová z Odboru finančního Městského úřadu Rokycany, která má na starosti dotace.