Svozy se konají od 30. září do 4. listopadu mezi 9. a 14. hodinou a vždy na čtyřech stanovištích. „Začíná se poslední zářijovou sobotu na Páclovně, dále U Trhovky na Rašínově, v Klostermannově ulici a také u Žďárské cesty,“ konstatuje mluvčí úřadu Adriana Jarošová.

Akce je součástí systému odpadového hospodářství s tím, že náklady hradí město. Přesto se lidé nebudou moci zbavit některých věcí. Podle ze zákona o odpadech musí být z objemného odpadu vytříděné využitelné složky, například kovy, plasty a dřevo. Do kontejnerů nelze ukládat využitelné dřevo či velké kusy plastů a kovu. Takový odpad musí být odvezen do sběrných dvorů (Jiráskova ulice, Němčičky) a zde roztříděn.

Bušovické pivobraní 2023.
Bušovice patří znalcům piva, Zbiroh obsadí kolaři

Do obřích nádob lze naopak umístit objemné odpady, které se rozměrově nevejdou do klasických popelnic (starý nábytek, matrace, koberce a linolea, atd.). Dále je možné odložit dřevnatý bioodpad, vhodný pro zpracování drtičem nebo štěpkovačem větví (např. větve stromů a keřů). Pro měkké bioodpady, tedy trávu a listí jsou ideální hnědé nádoby o objemu 240 litrů, které mají k dispozici obyvatelé rodinných domů.