„Vaky slouží ke kapkové závlaze stromů. Město je tes-tuje ve zkušebním provozu,“ vysvětlovala mluvčí úřadu Tereza Maixnerová. Zavlažovacích vaků mají zatím desítku. Jejich přemísťování organizuje pracovnice odboru rozvoje města ve spolupráci se smluvní firmou provádějící zálivku. (Město kropičku či cisternu nevlastní.) Zavlažovací vaky posloužily už mladým stromům třeba v parku U Plzeňské brány či v Horákově ulici. Jeden pojme až 95 litrů vody, která postupným odkapáváním asi osm hodin zalévá strom. Pro-tože nestéká po povrchu, sni-žuje se tím množství potřebné pro zavlažování i frekven-ce takového zalévání vodou.

„Nový způsob zalévání mladých stromků se mi líbí. Kapénková závlaha je účinnější a mobilní,“ zvažoval starosta Václav Kočí. Jeden vak se nám ale už ztratil, a to představuje ztrátu zhruba tisícikoruny. Pokud by se to mělo opakovat, přes plusy budeme nákup dalších zvažovat,“ dodal.