Kapsa města se před koncem roku zřejmě příjemně zakulatí. Radní totiž souhlasili se změnou rozpoč– tu, a tak do pokladny mohou například přitéci finance přijetím účelové dotace od krajského úřadu. Kvůli zajištění provozu webového portálu Bezpečný kraj poslouží městské policii na nákup výpočetní techniky. Jedná se o 20 tisíc. Dalších 60 tisíc z prostředků kraje je určených na realizaci bezpečnostního projektu Sprayerem legálně.

Radní chtějí využít i neinvestiční dotaci ve výši 723 964 korun od ministerstva financí, která by pokryla úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí.

„Výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin by pro změnu měla podpořit neinvestiční dotace v hodnotě 91 700 korun, která přijde od ministerstva zemědělství. Na 101 537 korun je pak vyčíslena další, od téhož ministerstva, určená na činnost odborného lesního hospodáře,“ vypočítával mluvčí města Jan Engler. V souvislosti s lesy hodlá také Krajský úřad Plzeňského kraje přispět Rokycanům na úhradu zvýšených nákladů spojených s vyhotovením digitální formy dat lesního hospodářské plánu. Částka přesahuje půlmilionovou hranici, jde o 546 834 Kč.

Nejvíc by ale kasu mohla naplnit neinvestiční dotace od ministerstva práce a sociálních věcí. Pro výplatu příspěvku na péči počítá se šesti miliony a 675 000 korunami.

Nyní záleží na tom, zda zastupitelé změnu rozpočtu třináctého schválí.