Dvou kategorií - středních a vysokých škol - se týkal další ročník Ceny města Rokycan. Týká se prací, které znamenají přínos pro vědu, tvůrčí činnost nebo umění.

Letos se přihlásili čtyři soutěžící, po dvou v každé skupině. „Hodnotící komise se kvůli tomu sešla třikrát a všechna díla posuzovala nestranně,” konstatoval starosta Vladimír Šmolík při ocenění účastníků.

Střední školy: první cena udělena nebyla. Druhé místo obsadil Tomáš Rajzr z Klabavy, který se věnoval želvuškám (což je nejodolnější živočich planety) v lokalitách Žďár nebo Stráň.Třetí příčka patří Pavlu Purkartovi z Mirošova, který se věnoval koncepci železniční trati z Rokycan do Nezvěstic. Finanční příspěvek se kromě obou aktérů týkal i jejich školy, jíž bylo gymnázium.

Vysoké školy: znovu bez první a tentokrát i druhé ceny. Na bronzový stupínek a deset tisíc korun dosáhl Josef Jíra s astronomickými fotografiemi. Zvláštní cenu starosta města přebíral Lukáš Rada za příběh bronzové sochy rudoarmějce.