Postup bude takový, že po zpracování zadání, které připravuje vedení města spolu se stávajícím zpracovatelem územního plánu, bude toto projednáno s orgány státní správy. Například s ministerstvy životního prostředí, zemědělství, dále s orgány Plzeňského kraje, sousedními obcemi a také s veřejností. Termín veřejného projednání bude oznámen v dostatečném předstihu.

Pokud nenastanou komplikace například posoudit zadání ve vztahu k životnímu prostředí (EIA), mohlo by zastupitelstvo města schválit zadání územního plánu ještě v letošním roce. Poté bude následovat výběrové řízení na zpracovatele a vlastní zpracování návrhu územního plánu. Zpracovaný návrh územního plánu bude opět projednán na všech úrovních. K jeho schválení zastupitelstvem města, pokud ovšem opět nenastanou komplikace vyžadující další doplnění, dopracování, posouzení a podobně, by tak mohlo dojít začátkem roku 2013.

Občané města již nyní mohou zasílat své náměty, připomínky a návrhy, které by se ale neměly týkat jen změny využití pozemků na výstavbu rodinných domů, ale například na potřebu rozšíření nebo vybudování volnočasových ploch, řešení infrastruktury, limity využití území apod.