S pracemi se však nezačne dřív než v roce 2023. „Do přestavby Rondelu se můžeme pustit až po dostavbách východního a západního okruhu Plzně,“ vysvětlil náměstek primátora města Plzně pro oblast technickou Pavel Šindelář. Hotovo by mělo být v roce 2026. Náklady na projektovou přípravu a samotnou přestavbu se podle aktuálních odhadů vyšplhají na přibližně 500 milionů korun. Část má být hrazena ze Státního fondu dopravní infrastruktury prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic ČR, které je spoluinvestorem stavby.

Křižovatka Rondel na Karlovarské ulici byla postavena na přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století. „Po padesátiletém užívání je na konci své technické životnosti,“ poznamenal Šindelář. „Stavební zásah vyžaduje především špatný stav mostů, dožilé jsou však i konstrukce vozovek a tramvajového tělesa,“ podotkl. Jednou z nevýhod současného řešení je také umístění silnice I. třídy v záplavovém území.

Zdroj: Youtube

Město Plzeň rozsáhlou přestavbu Rondelu řeší již několik let. Zastupitelstvo loni jednu ze sedmi variant schválilo jako nejvhodnější řešení (více zde). To se rozpracovalo do technické studie, jež byla letos v únoru představena veřejnosti. Připomínky občanů byly do studie, kterou nyní plzeňští zastupitelé schválili, zapracovány.

Rondel se po přestavbě, která bude rozdělena do čtyř etap, změní na úrovňovou silnici. „Půjde o městskou třídu s plynulým provozem, s novými zastávkami tramvají i autobusů a s příjemným prostředím pro chodce a cyklisty. Kolem je potřebné doplnit uliční aleje, pásy pro cyklisty i plochy pro pohyb a pobyt pěších,“ popsal změny Šindelář.