„Počet prvních tříd ještě ne– ní pevně daný, situací se musíme zabývat,“ uvedl starosta Rokycan Vladimír Šmolík.

Do největší z rokycanských devítiletek – ZŠ v Čechově ulici – přišlo k zápisu 75 dětí. „Z toho nejméně u devíti dojde k odkladu školní docházky. Naproti tomu by ale mělo přibýt dvaadvacet prváčků, kteří dostali odklad pro tento školní rok,“ informoval ředitel Bohumil Nosek. „Vzhledem k doporučení města bychom měli otevírat tři první třídy, ale žáčků máme skoro na čtyři. Zřejmě budeme muset některé děti z mimospádové oblasti i odmítnout,“ lituje ředitel.

V ZŠ TGM zapsali 47 budoucích adeptů na prváčky. „O odklad požádali rodiče tří z nich. Když k uvedenému počtu dětí přičteme ty s odloženou školní docházkou od předchozího zápisu, naplníme bez problémů dvě první třídy,“ konstatovala ředitelka Alena Halířová. Počet tříd ve škole by tím ale vzrůst neměl. Ze současných dvou pátých tříd totiž projevilo sedmnáct žáků zájem o přestup do primy osmiletého gymnázia.

Podruhé od celkové rekonstrukce ZŠ ulice Míru se také zde uskutečnil zápis. „Dostavilo se třiatřicet budoucích prváčků, z toho zřejmě v případě tří se uskuteční odklad školní docházky. Další děti mající odklad z loňska ale přibudou a také ty, které se nemohly k zápisu dostavit pro nemoc. Rodiče je omlouvali,“ informovala ředitelka Hana Šlégrová. „Nechci to zakřiknout, ale mohli bychom mít dvě první třídy,“ dodala.