Z Plzeňského kraje vzešla celá řada takových velikánů.

Letos si připomeneme 15 let novodobé existence Plzeňského kraje, historie tohoto územně správního celku ať už v té či oné podobě a pojmenování však sahá do daleko hlubší historie a také jeho velikáni jsou spjatí jak s dneškem, tak s méně i více vzdálenou minulostí.

Regionální Deník ve spolupráci s hejtmanstvím Plzeňského kraje u příležitostí výročí přichází se čtenářskou anketou Největší osobnost Plzeňského kraje.

Vybrali jsme 36 významných osobností spjatým s naším krajem, které vynikly v různých oblastech veřejného života. Na Vás, čtenářích, bude, abyste posoudili, kdo se svým činem proslavil a zapsal do historie nejvýrazněji.

„Nejde nám o to poměřovat, zda je víc lékařský objev, umělecký výtvor nebo sportovní výkon. Chceme čtenáře pobavit, příjemnou formou jim trochu rozšířit obzory a připomenout jim, že žijí v regionu, který má úspěšnou současnost a také mimořádně bohatou a na velikány plodnou minulost," říká šéfredaktor Deníku Aleš Tolar.

Pravidla ankety

Plzeňský (Rokycanský, Klatovský, Domažlický, Tachovský) deník představí čtenářům v únoru a v březnu vždy v pátečním vydání 36 největších postav minulosti a současnosti našeho kraje, z nichž budou čtenáři vybírat Největší osobnost Plzeňského kraje.
V základní fázi ankety v každém pátečním vydání představíme vždy šestici osobností rozdělených do jednotlivých kategorií (6. února divadelníky a zpěváky, 13. února sportovce, 20. února spisovatele a skladatele, 27. února vědce, lékaře a vynálezce, 6. března autory nadčasových počinů a 13. března bojovníky za svobodu.

Součástí každého vydání bude hlasovací kupon, jehož prostřednictvím se čtenáři vyjádří, které tři z navržených postav v rámci dané kategorie považují za „největší", a vyplněné hlasovací kupony odešlou do redakce Kovářská 4, Plzeň tak, aby nám byly doručeny nejpozději ve středu 25. března.

Poslední březnový pátek představíme šest finalistů ankety podle výsledků hlasování čtenářů a součástí vydání bude poslední hlasovací kupon, jehož prostřednictvím čtenáři vyjádří, kterou ze šesti finálových osobností považují za největší osobnost regionu. Kupon musí doručit na adresu Kovářská 4, Plzeň nejpozději do 1. dubna. V pátek 3. dubna oznámíme jméno Největší osobnosti Plzenského kraje a také to, kdo skončil na druhém a třetím místě.

Čtenářská soutěž

Anketa bude zároveň čtenářskou soutěží. Všechny hlasovací kupony, které v průběhu ankety dojdou do redakce, budou zařazeny do slosování o tři ceny od Krajského úřadu Plzeňského kraje.

1. Wellness pobyt v hotelu Chateau Zbiroh – balíček Romantic Summer pro dvě osoby v celkové hodnotě 9580 Kč
2. Digitální čtečka knih v ceně 2300 Kč
3. Dárkový koš regionálních potravin za 1500 Kč.

Hejtman: Máme být na koho hrdí

Václav ŠlajsPartnerem ankety je Plzeňský kraj a záštitu nad ní převzal hejtman Václav Šlajs, jemuž jsme položili tři otázky:

Čím vás anketa nejvíce zaujala?
„Plzeňskému kraji se v poslední době daří poměrně dobře. Na konci loňského roku jsme získali ocenění Nejlepší místo pro život, které hodnotí životní úroveň v jednotlivých krajích České republiky. Časopis fDi Magazine, který vydává prestižní deník Financial Times, vyhodnotil náš kraj jako nejlepší z hlediska strategie na podporu zahraničních investic. A podobných dobrých zpráv by bylo více. Patří k nim i to, že řada lidí pocházejících z našeho regionu je úspěšná v tom, čemu se věnují. Líbí se mi, že anketa připomene osobnosti Plzeňského kraje, ať už jde o ty současné nebo historické. Většinu nominovaných budou čtenáři velmi dobře znát, některé možná méně, hlavně v těch oblastech, kterým se média tolik nevěnují. Tam bude mít anketa tak trochu populárně-naučný charakter."

Je skutečně z čeho vybírat?
„Rozhodně ano. V našem kraji se narodilo a působilo mnoho výrazných umělců, sportovců, vědců a dalších lidí, kteří se významně zapsali do dějin svého oboru i regionu samotného. Můžeme na to být právem hrdí. Nechci v tuto chvíli nikoho jmenovat, abych čtenáře neovlivňoval. Jsem ale sám velmi zvědavý na výsledek. Zejména na to, jestli se tím absolutním vítězem stane současník, nebo osobnost historická."

Váš soukromý tip tedy neprozradíte?
„Ne, ten si s dovolením nechám pro sebe. Každopádně bych ale chtěl vyzvat čtenáře, aby se do hlasování o Největší osobnost Plzeňského kraje zapojili a společně zvolili tu opravdu největší osobnost. Věřím, že pro ně bude celá anketa zajímavá a že se při ní nejen budou dobře bavit, ale dozvědí se i leccos nového."

Z historie krajů
Vznik krajských zřízení se datuje k Přemyslovcům do 12. století. Hejtmani bývali vojenskými veliteli na území kraje. Postupně přebírali i moc soudní a nakonec i politicko-správní.
Počet krajů se v průběhu jejich existence různě měnil. Ze jmenovaných hejtmanů se postupně stávali hejtmani zvolení na krajském sněmu. Vrchol krajské samosprávy byl za stavovského státu v 15. a 16. století. S příchodem Habsburků na český trůn, zvláště po bitvě na Bílé hoře, dochází k postupnému omezování krajské samosprávy. Hejtmani již nejsou zvoleni, ale jmenováni panovníkem. Po revoluci roku 1848 jsou v 60. letech 19. století kraje dokonce zrušeny a stát přechází na okresní systém.
Po 1. světové válce a vzniku Československa byl sice přijat zákon o zřízení žup (krajů), avšak z národnostních důvodů nebyl uveden do praxe. Až po 2. světové válce jsou od roku 1949 kraje opět zřízeny. Po reformě v roce 1960 pak vznikají tzv. velké kraje, v našich podmínkách kraj Západočeský. Po roce 1989 jsou kraje v roce 1990 opět zrušeny. Od roku 2000 pak existují kraje v současné podobě.
Území dnešního Plzeňského kraje se za skoro 9 století zásadně nezměnilo, jen v letech 1960 – 1990 jsme spolu s krajem Karlovarským byli součástí Západočeského kraje.