Odebírány budou detergenty, barvy, pesticidy, foto chemikálie, chemikálie, kyseliny, aku baterie, rozpouštědla, nemrznoucí a brzdové kapaliny, pneumatiky osobní bez disků, znečištěné obaly, textilie, oleje a olejové filtry. Dále lidé mohou přinést drobné elektrické a elektronické domácí spotřebiče, televizory, lednice, světelné zdroje (zářivky, výbojky). Odpad, který nebude vyhovovat požadavkům firmy, bude na místě zanechán.

Informace o svozech v dalších vesnicích uveřejníme před plánovaným termínem. Místní obyvatelé jsou s pravidelnými úklidy nebezpečného odpadu spokojeni. „Každý si svoz chválí. Je pro nás lepší za rok nastřádat věci, které nepotřebujeme, a potom je odnést na sběrné místo, kde už je o ně postaráno,” sdělil Michal Sýkora, obyvatel vesnice, kde už Rumpold na začátku měsíce operoval.