Odebírány budou detergenty, barvy, pesticidy, foto chemikálie, chemikálie, kyseliny, akumulátorové baterie, rozpouštědla, nemrznoucí a brzdové kapaliny, pneumatiky osobní bez disků, znečištěné obaly a textilie, oleje, olejové filtry. Dále drobné elektrické a elektronické domácí spotřebiče, televizory, lednice, světelné zdroje (zářivky, výbojky).
Svozy v dalších vesnicích přineseme před plánovaným termínem.