Od září už budou sedět ve školních lavicích. Finále začínalo slavnostním nástupem s hudebním doprovodem. Vzápětí dorazila princezna s rytířem, který děti pasoval, a následovalo předání drobných dárků. Včetně medaile s motýlkem jako symbol vylétnutí benjamínků ze školky!