„Každodenní překážkový a orientační pochod za nákupy a do zaměstnání podporuje fyzickou kondici. Občas se chůze mění v běh, neboť jedna cesta je přehrazená plotem, druhá výkopem, i když den předtím bylo vše jinak,“ zní úvodní výtka nepodepsaného dopisu, který má redakce k dispozici. Dalším kamenem úrazu je nefungující osvětlení či dva metry hluboké díry před vraty, o nichž lidé neměli pár hodin předtím tušení.

Aby toho nebylo málo, stěhovaly se od bytovek u Střelnice kontejnery na tříděný odpad. Jenže na jediné místo, kudy se ještě dalo bezpečněji chodit. Není divu, že tu vznikla neplánovaná skládka…

„Ani na sport se nezapomnělo a byly vymyšlené nové disciplíny. Dvouetapový překážkový a orientační přesun s plnou popelnicí přes výkopy tam a zpět. V různých variantách a délce podle adresy. Cvičební sestava se skládá z přepravy nádoby na místo, kam dokážou svozové vozy dojet. A oblíbená je soutěž hledání své popelnice u sousedů,“ dodává humorně naladěný autor. A denně sleduje, jak nakupující zvládají cestu přes staveniště s plnými taškami. S dovětkem, že rekonstrukce je důležitá, jen by ji měl někdo koordinovat.

Mladá rokycanská spisovatelka besedovala v Hrádku
Spisovatelka Izabela Straková představila v Hrádku Hortensii

Místostarosta Jan Šašek souhlasí s tím, že stávající veřejné osvětlení má zůstat funkční během celé opravy, než bude modernizované. Tři lampy jsou však mimo provoz a budou provizorně opravené. „Pomůžeme lidem v Litohlavské ulici i s popelnicemi. Po dohodě se zhotovitelem bude probíhat ve svozových dnech přemísťování popelnic na místo vývozu a jejich navrácení zpět k domům majitelů,“ slibuje Šašek.

„Naší snahou je, aby stavba byla realizovaná v co nejkratším termínu. Je tu neustále odpovědný pracovník firmy a dohlíží na zajištění bezpečnosti ve vztahu k obyvatelům ulice. Což rovněž pro Rokycany zajišťuje koordinátor BOZP,“ dodává místostarosta.