„Suma bude rozdělena mezi úspěšné žadatele z řad obcí, podnikatelů i neziskového sektoru,“ uvedla projektová manažerka místní akční skupiny OS Aktivios Martina Hanzlíková. Právě toto sdružení pořádá nyní semináře k jednotlivým projektům, kde budou vysvětleny pojmy v oblastech pěti tématických okruhů i preferenční kritéria. Zájemci z jihu Rokycanska jsou zváni zítra v deset hodin do mirošovského restaurantu Na Statku.

„Sféra podmínek pro společenský, kulturní a sportovní život se týká především obcí, neziskovek i církví ke zlepšení infrastruktury pro využití volného času,“ konstatovala Hanzlíková. Druhá oblast – úprava veřejných prostranství a rekonstrukce místních komunikací – oslovuje rovněž obce. V tématu vodohospodářské infrastruktury budou podporovány nízkonákladové projekty, týkající se zásobování i řešení problémů s odpadními vodami.

Předposlední možnost pro dotaci mapuje záchranu a využití kulturního dědictví venkova. Patří sem mapování památek v příslušném území, historické průzkumy včetně fotodokumentace, atd. Turistické trasy jsou pátou variantou a příspěvek může být použit tvorbu pěších i turistických tras, hippostezek včetně pořízení směrových tabulí. Žádosti budou přijímány od 27. do 30. dubna (vždy od 8 do 16 hodin) v hlavní kanceláři MAS Aktivios v Nezdicích.