K významným změnám dochází v okresním městě na úseku odpadového hospodářství.
Úpravy způsobilo zprovoznění nového sběrného dvorav Jiráskově ulici. Umístěn je přímo v areálu společnosti Rumpold-R (vedle autobusového nádraží) a obyvatelé mě- sta sem mohou zamířit od pondělí do pátku mezi 10. a 12. hodinou. Odpoledne pak v rozmezí třinácté až osmnácté hodiny. Sobotní služba je zajištěna od devíti do čtrnácti hodin.

„S tím souvisí ukončení činnosti obdobného zařízení na Železné. Dvůr v bývalé kotelně je naposledy otevřenv sobotu 14. ledna,“ uvedl představitel firmy Pavel Černý. Dodal, že k omezení činnosti došlo přímo v Němčičkách. S papírem, plasty a jinými věcmi sem mohou lidé v pondělí a ve středu dopoledne (od 8 do 11 hodin), v úterý, ve čtvrtek i v pátek od 14 do 17 hodin a v sobotu mezi devátou a dvanáctou hodinou.