Celkové náklady na realizaci této akce budou 6 239 722 korun. Žádost uspěla v páté výzvě OPŽP, prioritní Osa 4 - zkvalitnění nakládání s odpady a odstranění starých ekologických zátěží.

Stavba už má dokončenou projektovou dokumentaci, územní povolení v právní moci a nyní je požádáno o stavební povolení.

Nový sběrný dvůr bude mít novou příjezdovou komunikaci, zavedený elektrický proud, vlastní zdroj vody, jímku, sociální zařízení a kancelář. Přibude nové oplocení, zpevněný povrch i monitorovací a kamerový systém.

Dvůr bude disponovat skladovacími prostory na veškerý odpad, včetně nebezpečného, počítá se zpětným odběrem elektrozařízení i autovraků. Vzhledem k uvedenému bude dvůr vybavený nakládací rampou, váhou, vysokozdvižným vozíkem a dalšími vymoženostmi.