Seminář, který obsahoval disciplíny jako je efektivní komunikace, sociálně psychologický výcvik, řečová, pohybová a ekologická výchova, začalo na jaře roku 2006 dvaatřicet účastníků. „Dokončilo jej třicet lidí, z toho dvacet tři splnilo pětasedmdesátiprocentní účast,“ uvedla spoluautorka projektu Martina Beranová.

Nepřekvapila ji vytrvalost účastníků? Vždyť řadu podobných seminářů, které nemusejí lidé platit, a tento byl financován Evropským sociálním fondem a rozpočtem ČR, jejich frekventanti nedokončí. „Sázela jsem na lektory. V momentě, kdy si účastníci projektu vybrali vlastní disciplínu, byla to jejich volba a dělali pravděpodobně to, co pro svoji práci potřebovali,“ řekla Beranová.

Hanka Volfová, která školí v pohybové výchově učitele mateřských škol po celé zemi, absolvovala řečovou výchovu a dialogické jednání. „Naučila jsem se vnímat sama sebe. Jedu denně osmihodinové semináře, při kterých jsem dříve ztrácela hlas. Seminář mi pomohl,“ konstatovala tato lektorka.

Dvouletý seminář byl obrovskou zkušeností i pro jeho autorky – Martinu Beranovou a Pavlu Sovovou. „Je to má první zkušenost tohoto druhu. Získala jsem nové zkušenosti z hlediska organizace i takové, které bych jinak nezískala, třeba při editaci textu. Obohatilo mě i setkání se samotnými účastníky. Ti lidé mají obrovský potenciál, vzdělávají pracovníky z mnozha dalších oblastí,“ sdělila Sovová, která seminářem zamýšlela aplikovat psychosomatické disciplíny Katedry autorské tvorby a pedagogiky DAMU v jiném prostředí. Lektory Via aperty se tak stali mimo jiné její vynikající pedagogové Ivan Vyskočil, Libuše Válková a Vítězslava Fryntová. Stejnou měrou přispěli i pedagogové Pedagogické fakulty ZUČ Plzeň.

Platformou, která umožní autorkám projektu pokračovat v podobných vzdělávacích aktivitách, má být jimi čerstvě založená obecně prospěšná společnost Krokus.