Majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků se dokončuje. Stavba je vedená jako přeložka silnice II/232.

„Umožní přímé napojení severního Rokycanska na silniční a dálniční systém Plzeňské aglomerace, a tím přispěje ke zkvalitnění obslužnosti lokality. Zároveň odvede tranzitní dopravu z přilehlých obcí,“ připomněla za Správu a údržbu silnic PK Monika Seifertová.

Výchozí bod I. etapy se nachází za dálnicí směrem k Litohlavům. Konkrétně v místě napojení větve mimoúrovňové křižovatky na silnici II/ 183. Úsek je dlouhý zhruba 5, 3 km, dvouproudový, s šířkou jízdního pruhu 3,5 m. Ukončený bude před Březinou. „Doufáme, že napojení na dálnici sníží intenzitu průjezdu vozidel Osekem. Tím se zvýší i bezpečnost a předpokládáme zároveň snížení hluku,“ uvedl starosta obce Jaroslav Peroutka. „Těší nás, že stavební povolení bylo už vydané,“ souhlasí jeho kolega z Březiny Radek Aubrecht. „Ovšem pro Březinu a další obce na trati zatím první etapa zklidnění provozu nepřinese. Nespokojení jsme proto, že se zároveň nepokračuje v projektu na etapu číslo 2,“ podotkl Aubrecht a dodal: „Poslali jsme proto spolu s kolegy z dalších obcí za Mikroregion Radnicko připomínku krajskému úřadu, aby záležitost projektu na 2. etapu řešil. Jen na jejím základě bude možné využít případnou evropskou dotaci.“