Metodu splývavého čtení Sfumato začala používat jako první v Plzeňském kraji mirošovská devítiletka. Od září letošního roku se pro její výuku rozhodla také Základní škola Jižní předměstí. Prvňáčci jednotlivé hlásky dlouze protahují a zpívají je.

Čtyři první třídy byly v letošním roce otevřené na Jižním předměstí. Dvě z nich vyučují metodu splývavého čtení. „Další dvě vyučují metodou syntetického a genetického čtení," uvedl ředitel devítiletky Bohumil Nosek. „Pro metodu Sfumato jsme se rozhodli především proto, aby-chom u dětí odstranili dyslexii. Učitelky prvních tříd absolvovaly několik školení, aby metodu uměly používat v praxi. Autorka Mária Navrátilová ji má výborně propracovanou," uzavřel Nosek.

Pří výuce Sfumatem se způsob čtení nazývá splývavý. Při něm děti jednotlivé hlásky dlouze protahují a tak trochu zpívají. Zrak přitom sleduje písmenko znázorňující onu hlásku, ale v předstihu už načítá i písmeno následující. K další hlásce ve čteném slově se pak přechází jen velmi pomalu a táhle. Při jednotlivých etapách čtení se spojí dvě, tři a čtyři písmena. Tak se proces automatizuje, zrychluje a dlouhé vyslovování hlásek se zkracuje.

Mirošovští, kteří pod vedením Stanislavy Kebrdlové absolvovali se Sfumatem první třídu nastoupili do druhé bez sebemenší poruchy čtení a psaní. Ani po prázdninách nic nezapomněli.