Ode dneška, zkomplikují řidičům život silniční opravy v úseku Hrádek Mirošov. Na pořadu je II.. etapa rekonstrukce vozovky, a to od hřbitova U Jakuba až na počátek Mirošova. Vyčleněných je na ni 15 milionů a podle smlouvy by měla být zvládnutá za 120 dnům tedy v říjnu. Výstavbu bude provázet úplná uzavírka, ale s rozdílnými objízdnými trasami. „Pro nákladní dopravu bude už v Rokycanech odkloněná směrem na Dobřív a dále Mirošov. Pro osobní auta povede v Hrádku Chylickou ulicí směrem na Pavlovsko a pak na Dobřív a Mirošov. Autobusy budou staveniště objíždět ve čtyřech úsecích po místních komunikacích," vysvětlovala Jana Mrázová z SÚS PK.

Město Mirošov se bude na výstavbě spolupodílet 400 tisíci vyčleněnými na vybudování nového autobusového zálivu a přechodu pro chodce. Vzniknou poblíž benzinové pumpy.