V silničářské říši až komunikace III. třídy, ale pro spojení Radnicka se Zbirožskem významný úsek otevírali v pátek v Biskoupkách na severu okresu.

Nákladem bezmála osmadvacet milionů korun byla oficiálně zprovozněna cesta z Vejvanova do Terešova. Měří pět kilometrů a spotřebováno na ni bylo 7300 tun obalované emulze. Právě u této skutečnosti se zastavme podrobněji: „Novou technologii jsme v kraji začali aplikovat před čtyřmi lety. Jde o nízkoteplotní a pěnoasfaltové směsi ve dvou variantách, kdy využíváme až ze šedesáti procent recyklovaný materiál. Tím dochází ke snížení uhlíkové stopy, což má pozitivní vliv na životní prostředí," zdůraznil zástupce Českého vysokého učení technického Petr Monšajn.

Starosta Sebečic (kam Biskoupky patří) Tomáš Fiala pozitivně hodnotil kvalitu odvedené práce a také skutečnost, že v rámci investice se díky spolupráci se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje podařilo rekonstruovat průtah přes Biskoupky v délce 512 metrů.

Součástí akce bylo čištění příkopů i propustků, úprava krajnic, obnova směrových sloupků a realizace dopravního značení.