Po Borovech mezi Přešticemi a Klatovy a Dobřanech končila politikova mise za Osekem. Napojení severního Rokycanska na dálnici se rýsuje a dokončena bude příští rok.

Přeložka silnice II. třídy, vedoucí nezastavěnou částí obce, obnáší křížení stávajících silnic i polních cest, se dvěma mostními objekty. Pěší a cyklisté mohou počítat s novou lávkou, která umožní bezpečné křížení s důležitou tepnou. Stavba zahrnuje rovněž most přes Voldušský potok nebo přeložky inženýrských sítí. A s tím související další omezení, s nimiž se musí motoristé srovnat. Například od soboty 1. června se vrátí na komunikaci mezi Osekem a Litohlavy řidiči, kteří museli necelé dva měsíce využívat objízdné trasy!

Takto to vypadalo na stavbě v dubnu:

Zdroj: Deník/Veronika Krátká

Celková délka obchvatu je 5,3 km s tím, že začátek stavby je navržen v místě napojení větve mimoúrovňové křižovatky na silnici II/183 u D5. Dále trasa probíhá severojižním směrem převážně volným, nezastavěným územím.

„Po dostavbě západního okruhu Plzně, který jsme dokončili před rokem, se v tomto případě jedná o druhou největší dopravní investici našeho kraje v jeho historii. Přínos této stavby ocení zejména v Rokycanech, Litohlavech a Oseku, kde se nám díky této stavbě podaří odklonit nákladní dopravu. Lidé se tak mohou snad už od příštího roku těšit na výrazné zklidnění dopravy v bezprostřední blízkosti jejich domovů,“ informoval Čížek.

Takto to vypadalo na stavbě v dubnu:

Cena podle projektové dokumentace činí 594 milionů, vysoutěžená částka pro SÚS PK je výrazně nižší: 359 milionů. Zhotovitelem je společnost ROADFIN stavby.