Jedná se o trasu dlouhou 10 350 metrů, která byla rozvržená do pěti etap. Investorem se stala Správa a údržba silnic Plzeňského kraje. Ve finále dílo vyšlo bezmála na 88 milionů (bez DPH). Zhotovením byla jako vítěz výběrového řízení pověřená firma Eurovia.

V rámci rekonstrukce se vozovka především dočkala nového povrchu, byla ale sjednocená i její šířka a získala také nové dopravní značení. Kromě zmíněných etap se realizace díla uskutečňovala po polovinách vozovky a dopravu vždy řídily světelné semafory. Nejsložitější práce zhotovitel musel zvládnout na zhruba dvoukilometrovém úseku mezi Újezdem u Svatého Kříže a křižovatkou u Němčovic. Tam došlo ke kompletní výměně konstrukčních vrstev vozovky.

Do výstavby byla zahrnutá i úprava dvou autobusových zastávek, včetně vytvoření dosud chybějících nástupišť. S dalším úskalím se bylo třeba vyrovnat před Liblínem. Povrch skály stavbaři zabezpečovali ocelovou sítí a stabilitu komunikace železobetonovými římsami upevněnými na vrtaných mikropilotech. V samotném Liblíně pak vznikla lemující gabionová zeď a stavba zahrnula i vybudování nové dešťové kanalizace. V předpolí mostu přes Berounku vyrostly opěrné železobetonové zdi a v případě vytvoření zemního tělesa byla použitá speciální armovaná zemina. Oprava samotného mostu bude následovat.

Náměstek hejtmana Pavel Čížek a ředitel SÚS vyjádřili při otevírání úseku dík Eurovii za zvládnutí stavby v předstihu. Začínalo se 20. března a je hotovo. „V roce 2015 se podařilo stihnout opravy u nás, teď se dá pohodlně a bezpečně dojet až do Liblína,“ konstatoval starosta Břas Miroslav Kroc a díky zhotovitele opět neminuly. S poukazem na perfektní provedení stavby se přidal i první muž Němčovic Karel Ferschmann. Vyzdvihl rovněž to, že dříve museli lidé na křižovatce z autobusů vystupovat skoro do pole, teď to mají na frekventované trase s plným pohodlím. Za Liblín Ester Laláková konstatovala, že místní během stavby zvládali velmi složitou situaci zahrnující i výstup po provizorním schodišti na most. Tím spíše umí docenit nynější stav. „Až dokončíme chystané napojení severu Rokycanska na dálnici a opravíme liblínský most, bude záměr úplný,“ míní Panuška.