„Koná se jednou za tři roky a důvěru po něm dostává vedení oddílů i revizní komise,“ vyjádřil se nynější šéf střediska Miloslav Žán alias Sunar. Součástí jednání budou rovněž informace o aktivitách za uplynulých 36 měsíců.

Obdobné sněmování na okresní úrovni je přichystané na 15. prosince (Rokycany), krajské pak na 18. ledna do Dobřan. Vrcholem bude celostátní setkání na sklonku března v Jindřichově Hradci.

Vraťme se ale do Rokycan, kde je významnou blížící se akcí vysazení stromu ke 100. výročí založení skautingu ve městě. Jinan dvoulaločný poroste od neděle 17. listopadu v parku U Plzeňské brány (vedle kostela Nejsvětější Trojice). Pokud dorazíte před 13. hodinou, můžete být u toho.