„Akci realizuje od září firma Stavitelství Dvořák. Jedná se o chodník pro pěší mezi parkem U Plzeňské brány a prostorem u nádraží ČD. Součástí je nové veřejné osvětlení, přičemž stavba měla být podle smlouvy dokončena do 12. prosince a náklady představují 866 911 Kč bez daně," uvedl místostarosta Jan Šašek. Firma však stavbu v dohodnutém termínu nedokončila. Rovněž nebyla dodržená projektová dokumentace stavby, přesněji příčný sklon chodníku. Proto je ze strany dodavatele stavby realizovaná oprava už provedeného chodníku. Jeho přeložení do parametrů stanovených projektovou dokumentací. „Až po opravě chodníku a jeho dobudování v souladu s projektem a smlouvou o dílo i s ohledem na vhodné klimatické podmínky bude stavba ze strany města Rokycany převzata a následně uvedená do jejího užívání. Předpokládáme, že se tak stane v březnu," dodal Šašek.