„Zhruba tři týdny se akce zdržela, ale nejen historickým bádáním. Zpoždění působí také rekonstrukce plynovodu," sdělila za Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje Jana Mrázová. Přidala vysvětlení, že s přeložkou se původně nepočítalo. Společnost RWE vznesla požadavek až v den předání staveniště dodavatelské firmě. Nakonec byl akceptovaný, ovšem s podmínkou, že neohrozí harmonogram stavby. „Budování křižovatky ovšem probíhá v centru města a prostorové normy pro vedení sítí nejsou absolutně dodržené. Dvě najdete klidně uložené nad sebou, objevují se kabely a další vedení, k nimž se nikdo nehlásí. Včetně větve plynovodu, o které se neví, zda tam plyn proudí… Zákresy napros-to nesouhlasí se skutečností. To postup zdržuje," sdělila Mrázová.

Suma sumárum kruhový prstenec, jenž měl být do zimy vybudovaný, hotový nebude. Šturmuje se alespoň, aby se dokončila část vozov- ky mezi Střelnicí a zubním střediskem. Zhruba od půli prosince by tudy měl být zase jako dříve vedený jednosměrný provoz. Na čas padne objízdná trasa a najede se na předchozí dopravní režim. Přes zimu totiž v místě ustane stavební ruch. Příští rok, jakmile podmínky dovo-lí, se bude ve výstavbě pokračovat. Po dobu dokončová-ní díla se provoz ještě jednou vrátí na objízdnou trasu Sedláčkovou ulicí.