V rámci šetření odpovídalo bezmála čtyři sta chlapců i dívek a 85 pedagogů na množství oborů. Dotazník na téma digitálních technologií měl zjistit, jak pracují s internetem a počítačem doma i ve škole. Učitelé měli za úkol vyjmenovat používané technologie. Z výsledků vyplývá, že 62 procent žáků souhlasí s tvrzením: „Věřím tomu, že mi počítač / tablet pomůže lépe se učit". Naopak 18 procent respondentů s ním nesouhlasí a 20 procent dotázaných neví. S výrokem, že by je používání počítače / tabletu při výuce zpomalovalo, nesouhlasí 61 procent žáků. Kladně odpovědělo 21 procent a 18 procent neví. Žákům 2. stupně základních škol a studentům středních škol byl položen dotaz, nakolik je podle nich důležité učit se pomocí počítače, protože jim to pomůže při dalším studiu. S tímto tvrzením souhlasí 70 procent, 20 procent neví a zbytek nesouhlasí. Zajímavý je také názor na používání počítače ve více hodinách. Až 75 procent dotázaných by jejich častější používání uvítalo.

Učitelé se vyjadřovali k tomu, jaký vliv má na žáky a studenty používání informačních a telekomunikačních technologií (ICT) ve výuce. Pozitivně hodnotili vliv na jejich úsilí, motivaci a radost z učení. Stejně tak se vyjádřilo 87 procent dotázaných k tomu, zda má používání ICT vliv na budoucí uplatnění žáků.