ROKYCANY - Přes šest tisíc žáků a stovky učitelů. Taková je bilance největší rokycanské devítiletky na Jižním předměstí. Školy, které je šedesát let, ovšem do důchodu se zdaleka nechystá. Právě naopak, hned na první záříjový den připravuje vedení ZŠ mohutnou oslavu. V osm hodin ji zahájí učitelský pěvecký sbor a prostor vzápětí dostanou hosté, kteří s dalšími příchozími prolistují pečlivě vedené kroniky. .hruba od půl desáté až do dvanácti hodin následuje pro zájemce prezentace na interaktivních tabulích ve vybraných třídách i na nástěnkách ve spojovací chodbě. „Zveme mimo jiné bývalé pedagogy i absolventy devítiletky včetně jejich rodičů a také všechny přátele školy,“ zdůrazňuje učitelka Svatava Sýkorová. Díky jejím příspěvkům jste si mohli od začátku letošního roku připomenout mezníky vzdělávacího zařízení s kapacitou přes osm set chlapců a děvčat.

DOBŘÍV - V areálu Václava Svobody v Dobřívě budou kromě fotbalistů vládnout i stavaři. Ve středu startuje realizace významné investice, spočívající ve vybudování odpovídajícího prostředí pro sportovce. Půjde především o kabiny a sociální zázemí. Obec uspěla se žádostí o dotaci u Národní sportovní agentury.

PODMOKLY - Od 17 hodin jednají ve středu zastupitelé v Podmoklech. Zváží prodej pozemku, přijmou rozpočtové opatření i dotaci 185 tisíc korun z ministerstva kultury na obnovu sochy Panny Marie Immaculaty. V programu je i výběr dodavatele na rekonstrukci sociálního zázemí v podmokelském kulturním domě.