Proto se zástupci vedení sešli opět s řediteli mateřinek a devítiletek.

„I když ve funkci končím, říci po mně potopa, nechci. Tohle podcenit zkrátka nelze," konstatoval loučící se starosta Vladimír Šmolík. „Záležitost jsme projednali ihned, jak k tragické události, kdy nepříčetná žena vtrhla mezi žáky a zabíjela, došlo.

Nyní jsem považoval za potřebné," doplnil, „znovu k se k opatřením vrátit a dát ředitelům škol příležitost, aby je prokonzultovali také navzájem."

Ačkoli ZŠ Jižní předměstí už předtím zřídila v budově vrátnici, nyní přibyla další ustanovení. Vrátná, která je zároveň sekretářkou, přichází do zaměstnání už o šesté ranní. Kvůli ´družinovým´ dětem. Boční vchod, jímž dříve vstupovaly, zůstává zavřený a všechny procházejí kolem ní. „Rodiče mohou vstoupit pouze tehdy, mají-li dohodnutou schůzku s učiteli. Za těmi je po ověření pošle a všechny návštěvy registruje. Jinak doprovod dětí do budovy nesmí. Odpadlo i dřívější dovádění prváčků do šaten," informovala zástupkyně ředitele Ivana Sixtová. S kolegyní Hanou Durajovou se shodla, že v tomto směru by škola od leckterých rodičů a prarodičů potřebovala větší vstřícnost a pochopení. Někteří totiž bezpečnostní opatření odmítají pochopit.

Celkově byl také posílený dohled ve školních jídelnách. Ještě více se zapojili učitelé. „Tam už více udělat nelze, jedině by se zaplatil člověk, který by hlídal," dodal Šmolík.

Vstup do devítiletky v ulici Míru hlídá intercom. Každý se musí ohlásit a pokud se jedná o dobře známou osobu, může vstoupit. Jinak si dotyčný počká na příchod služby.

Podobné opatření zaujala i devítiletka TGM. „Ke vchodu jsme objednali digitální telefon, aby bylo vidět, kdo chce vejít," informovala zástupkyně ředitelky Antonie Průšová. Ráno je stejně jako dříve do za pět minut osm budova otevřená, ale na vstup do ní dohlíží školník. Do deseti potom příchody kontrolují uklízečky. „V pozdější době jsme zavedli pravidlo, kdo pustí člověka dovnitř, musí se ho ujmout," říká Průšová. „Zbývá dořešit zabezpečení dvou tříd působících na odloučeném pracovišti v gymnáziu. To už ale souvisí s hostitelskou školou, s jejímž vedením to zkoušíme nějak dojednat," sdělila Průšová.