„Vzhledem k záměru využít do budoucna podkroví pro vybudování učeben a kabinetů postupuje se při budování podkroví jiným způsobem,“ sdělil stavbyvedoucí Luděk Kuška. „Asi tři týdny už děláme na novém krovu,“ dodal ředitel provádějící firmy S+H Václav Kališ. „Kvůli dřevomorce a červotoči se celý mění. Nejen trámy, i pozednice musely pryč. Z třicítky lidí, které teď na stavbě máme, tak osmdesát procent v současnosti zaměstnává právě střecha,“ sdělil.

Zhruba z třetiny je k dnešku kompletní, to znamená, že na latích, natažených přes nově ukotvené trámy, leží už i cementovláknité šablony a konstrukce pro další třetinu už je připravena. „Každopádně střecha musí být letos hotová. Vzhledem k tomu, že možná udeří mrazy, bychom to ale rádi zvládli už do konce listopadu,“ konstatoval ředitel.

Všechny práce podle něj postupují v souladu s harmonogramem. Souběžně se pracuje i na posledním ze tří železobetonových stropů, nacházejícím se nad prvním podlažím. „Nad druhým se strop dělal jako první, hned po dokončení bouracích prací. Bylo třeba zpevnit statiku, aby nezůstaly jen obvodové zdi,“ vysvětloval Kuška.

Podle něj ale při stavu stavby nebylo vůbec snadné vymyslet kudy a jak dostat stovku nosných traverz co nejjednodušeji do pater. „Nějakých patnáct jich zbývá ještě osadit,“ informoval Kališ. Také ukotvení ocelové konstrukce do podkroví si vyžaduje hodně řemeslného fortele. V dílně připravené díly podpěry krovu, vážící dvě až tři tuny, se montují po částech za pomoci obřího jeřábu.

„Lidi možná ta těžká podpěra, usazená na vrcholu, udivila. Všechno se však děje v režii projektantů, věřím, že to propočítali dobře,“ uvedl starosta města Jan Baloun. Co se ale nedá propočítat, je zisk další dotace. Otázka, kde sehnat 76 milionů, zůstává otevřená, zítra o tom rozmlouváme s místostarostkou.

„Na zbývající třetinu střechy, aby se daly dodělat krovy a položit krytina, dojde příští týden,“ uvedl stavbyvedoucí. Potom se začne s příčkami a vnitřní instalací. Pokračovat bude i výstavba šaten. Staré, zasahující do dvora, se právě vybourávají.