Uskuteční se zde pro ně akce Do lesa s lesníkem. Jedná se o celorepublikový projekt a záměrem je seznámit kluky a děvčata s trvale udržitelným hospodařením v českých lesích.

Žáci 1. stupně si během ní zasadí vlastní stromek, zjistí, jak se vychovává a měří les a nakonec si i něco ze dřeva vyrobí. Akce začne v 8.30 a hlavním organizátorem je Nadace dřevo pro život.