Učitelé pro ně připravili projektový den, během něhož se spíše hravou formou nejdříve seznámili s pojmem pravěk a tím, co obnáší. Posléze tam dokonce zamířili. Neměli to daleko, protože ´přišel´ za nimi. V suterénu školy se objevil mamut, chýše z klů, šavlozubý tygr, ale také hliněné obilnice i kopie venuše z Věstonic."Využili jsme nabídky programu," uvedl učitel Lukáš Rada, který se stal garantem akce. „Zdál se nám pro žáky zajímavý. Zejména se nám líbily velké exponáty, které si lze i osahat," dodal. „Je to pro děti určitě jiné, než když jim přineseme obrázky a používají učebnice. Další výhodou je, že nemusí nikam jezdit, výstava přijela za nimi," konstatovala ředitelka školy Alena Halířová.

Tím, že se kluci a děvčata v obklopení modely leccos zajímavého dozvěděli a zkusili si jako pravěcí lidé připravit třeba mouku či vyrobit obuv a podobně, akce nekončila. „Získané poznatky formou výstupů rozvíjejí dál ve třídách," upozornil Rada. Školáci tak modelovali například sošku pravěké ženy venuši, zkoušeli vytvářet nástěnné malby, z přírodnin zhotovovali šperky, ale zkoušeli vyrobit i jednoduchou zbraň. Získali tím lepší představu, jak byl takový život namáhavý a pracný.