„Tématem letošního roku je zdraví. A děti už vědí, že stromy produkují kyslík, čistí vzduch a působí příznivě na naši psychiku i zdraví,“ zdůrazňuje za pedagogy Lenka Součková.

Pod vedením Jaroslava Kadlece, který se o polesí stará, si malí pomocníci vyzkoušeli, jak těžké je vykopat jámu a zasadit stromek. Zároveň si prý teď budou dávat větší pozor, aby žádnou dřevinu v lese nepoškodili.