„Bez okolků přiznávám, že tvrzení může být zavádějící a nadnesené. Byla to ale první věta, kterou jsem od kolegyně slyšela po návratu z úklidu Padrťského potoka,“ usmívala se třídní Lucie Popovičová.

Školáci začali za mostem v Jiráskově ulici a prošli oba břehy až k fotbalovému hřišti. Odpadků bylo opravdu hodně. Co však brigádníky a hodně mrzelo, bylo chování majitelů psů. Obyvatelé sídliště venčili své čtyřnohé miláčky mezi rozbitým sklem, které je pro všechny živočichy nebezpečné asi nejvíce.

Dodejme, že akci zorganizoval Pavel Moulis ze Záchranné stanice živočichů ve Švermově ulici. Za odměnu vzal dvanáctileté pomocníky do areálu bažantnice, kde si všichni po těžké práci opekli špekáčky.