„Rozšíří kapacitu předškolního zařízení o dalších padesát šest míst. Dokončení akce se předpokládáv květnu 2019. Zhotovitelem je firma Kypta – Stavoservis s.r.o., která zvítězila ve výběrovém řízení. Cena realizace (i s DPH) je 12,6 milionu korun,“ informovala tisková mluvčí Městského úřadu Rokycany Aneta Benešová. Dodala, že v daném případě bylo nejdříve třeba důkladně zabezpečit staveniště a teprve poté mohly následovat zemní práce.

„Vlastní realizace stavby byla zahájená v květnu, staveniště vysoutěžená zhotovitelská firma z Plzně přebírala koncem dubna. Před odstartováním vlastních stavebních prací bylo, bohužel, třeba vykácet část dřevin, a pak ještě zabezpečit staveniště. V návaznosti na to byl kvůli jeho oddělení od ostatních prostor vytvořený další vstup do budovy školky,“ informoval místostarosta Jan Šašek. Objasnil také, že tento vstup je využívaný hlavně dětmi z nově zřízené třídy, která vznikla po rekonstrukci hospodářského pavilonu mateřinky.

Největší objem prací týkajících se ´hrubé´ výstavby má být podle harmonogramu zhotovitele provedený do konce prázdnin. Snahou je, aby hluk stavebních strojů děti nerušil a nedošlo k omezení provozu školky. S úplným dokončením pavilonu se počítá v květnu příštího roku.