VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Školy zůstaly prázdné

ROKYCANSKO - Dveře většiny regionálních škol zůstanou v pondělí zamčené. Nejen kantoři, ale také provozní a správní zaměstnanci, se totiž rozhodli vstoupit do stávky. Požadují vyšší platy i více peněz na učební pomůcky a vzdělávání pedagogických pracovníků.

8.6.2008
SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: Foto: arcihv Deníku

„Díky odvaze zaměstnanců více než poloviny škol, kteří se zapojili do stávky loni 4. prosince, se podařilo prosadit ve státním rozpočtu navýšení o 933 milionů korun. Ty měly částečně pokrýt dopady odhadované míry inflace. Bohužel, skutečnost letošního roku ukázala, že míra inflace je dvojnásobná a situace v oblasti odměňování se stala kritickou. Reálné platy zaměstnanců regionálního školství poklesly téměř o 1500 korun měsíčně,“ upozornila jedna ze zakládajících členek stávkového výboru Základní školy Čechova v Rokycanech Zuzana Bursíková.

Příslib ministra školství Ondřeje Lišky posílit finanční prostředky o půl miliardy propad reálných platů podle odborářů neřeší. „Když se tato částka rozpočítá, dostane jeden pedagog přidáno necelé dvě stovky. Navíc tyto peníze by měli ředitelé podle MŠMT přidělovat pouze kvalitním pedagogům,“ zdůraznil předseda školských odborů na Rokycansku Jan Musílek. Podle něj je toto řešení výsměchem celé učitelské veřejnosti. Navrhované opatření také nepočítá s provozními a správními zaměstnanci.

Ve školství podle Musílka chybí i peníze na učebnice, učební pomůcky či vzdělávání pedagogických pracovníků. „Finance na tyto neinvestiční výdaje se snížily asi až o padesát procent. V období reformy vzdělávání se řada ředitelů potýká s nedostatkem učebnic pro výuku,“ dodal.

To pociťují například v Základní škole Čechova. „Chybí nám třeba učebnice angličtiny. Ty, které jsme používali, se přestaly vydávat a na nové není. Musí se zakoupit jen takové množství, že se dva žáci budou dělit o jednu knížku,“ sdělila Bursíková.

I přesto, že některé školy s vedením školství nejsou spokojeny, do stávky se tentokrát nezapojí. „Jedním z důvodů jsou právě konající se maturitní a závěrečné zkoušky,“ uvedl zástupce ředitele SOU Jeřabinová Václav Žíla. Podle Musílka zůstaly mimo jiné otevřené také základní školy v Kařezu či v Ejpovicích.

Stávku vesměs podporují i rodiče žáků, a to i v případě, že by v pondělí mohli mít potíže s náhradním hlídáním. „Syna nám pohlídá babička. Ti, kteří tuto možnost nemají, a školy neotevřely alespoň družiny, mohou mít problém,“ řekla maminka z Rokycan, podle které je toto krajní řešení situace ve školství už nejspíš nutné.

Základní a mateřská škola v Mirošově se o žáky postará. „Budou fungovat jedna až dvě třídy v mateřince, pro děti z prvního stupně otevřeme družinu,“ sdělil ředitel Rostislav Judl. Stejně tak v devítiletce ve Strašicích, kde jídelna zabezpečí stravu pro místní mateřinku a družinu. „Žáky prvního až pátého ročníku mohou rodiče umístit do družiny, a to na dobu od sedmi do třinácti hodin,“ upřesnil Vladimír Pospíšil, předseda odborové organizace.

Podle Musílka se odbory s negativním ohlasem rodičů nesetkaly. „Musíme na katastrofální situaci ve školství upozornit a oni to, myslím, chápou. Děti nejsou rukojmí, je to i v jejich zájmu,“ doplnil.

Seznam škol, které se zapojily: ZŠ a MŠ Osek, ZŠ Mýto, SOŠ Rokycany, Gymnázium Rokycany – osm zaměstnanců, ZŠ Čechova Rokycany, ZŠ Míru Rokycany, ZŠ TGM Rokycany, ZŠ+MŠ Mirošov, ZŠ+MŠ Cheznovice, ZŠ Karla Vokáče Strašice, ZŠ a MŠ Hrádek, ZŠ Radnice, ZŠ Veselá
ANKETU - CO SI OBYVATELÉ MYSLÍ O STÁVCE - UVEŘEJNÍME V ÚTERNÍM TIŠTĚNÉM VYDÁNÍ ROKYCANSKÉHO DENÍKU.


Otevřený dopis ministra školství, mládeže a tělovýchovy všem pedagogickým pracovníkům
V Praze dne 3. června 2008
Vážené dámy, vážení pánové,
oslovovat Vás touto cestou asi není úplně standardní. Už při svém nástupu na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jsem ale jasně deklaroval, že chci s lidmi v resortu komunikovat v maximální míře a všemi možnými způsoby. Nepatřím k lidem, kteří se po získání funkce uzavřou do věže ze slonoviny. O to víc mi záleží na tom, abyste měli možnost udělat si nezkreslenou představu o současné situaci. A pak se třeba rozhodnout, zda vstoupit, nebo nevstoupit do stávky. Ministrem jsem byl jmenován loni v prosinci, kdy byl státní rozpočet na rok 2008 pochopitelně již dávno sestaven. Přesto se podařilo přimět mé kolegy ve vládě k významným korekcím ve prospěch resortu školství. Nejdřív byl původně navrhovaný objem mzdových prostředků pro školy navýšen o 1 miliardu, posléze dokonce o dalších 5 miliard - 0,5 pro tento rok a 4,5 pro rok příští. V roce 2009 tak platy pedagogů stoupnou v průměru nejméně o 10 %!

Pochopitelně, že v budoucnu hodlám usilovat o další zlepšení. Nejde však jen o platy. České a moravské školy v současné době procházejí obdobím důležitých změn spojených se školními vzdělávacími programy. Primárním hybatelem jakýchkoliv pozitivních procesů přitom není ministerský úředník, který k tématu sepíše tu či onu metodiku. Nejdůležitější osobou, která stojí doslova v centru školské reformy, je konkrétní pedagožka či pedagog. Mým úkolem není nic jiného, než vytvořit jim odpovídající pracovní podmínky, ať už jde o motivaci, kariérní řád, pracovní prostředí, odměňování atd. Ale budu konkrétní.

1. Všichni víme o letošním nedostatku finančních prostředků na učebnice a učební pomůcky. V současné době jednám s ministrem financí o 500 mil. Kč, které bychom mohli využít na tyto účely.

2. Novela zákona o pedagogických pracovnících řeší celou řadu palčivých problémů, s nimiž jste se Vy nebo Vaši kolegové v posledních letech setkávali, ale dosud se nenašla politická vůle je řešit. Novela tak upravuje termíny pro zahájení pedagogického studia na vysoké škole pro ty učitelky a učitele, kteří příslušnou kvalifikaci dosud nemají (dosud museli začít se studiem do konce roku 2009, nyní se termín posouvá na konec roku 2014). Zároveň jsme však zpřísnili podmínky pro ty, co do škol teprve nastoupí. Ti musí zahájit studium do dvou let. Novela také zmírňuje kritéria pro udělování výjimky z odborné kvalifikace, protože nechceme ztratit zkušené a schopné učitelky a učitele, kteří již ve školství dlouhá léta působí. Kdyby byla stará verze zákona důsledně uplatněna, museli by ředitelé k 1. lednu 2010 propustit až 20% z Vás. Není snad třeba dodávat, co by to pro některé školy znamenalo. Přitom nadále platí, že pedagog má mít vysokoškolské magisterské vzdělání. Na této věci se nic nemění a měnit nebude.

3. Novela zákona o pedagogických pracovnících konečně upravuje i pracovní dobu učitele. Možná si ještě vzpomínáte, jaký rozruch svého času vyvolal výklad Zákoníku práce, podle něhož byste měli setrvat ve škole minimálně 8 a půl hodiny bez ohledu na svůj rozvrh. Přitom bylo jasné, že specifika pedagogické práce si žádají samostatnou úpravu. Ta však přichází teprve teď. Návrh jasně stanoví případy, kdy je přítomnost pedagoga na pracovišti nezbytná, a dále upravuje možnost jeho dohody s ředitelem ohledně výkonu prací souvisejících s přímou pedagogickou činností doma, resp. na jiném místě, než je pracoviště zaměstnavatele.

4. Pracujeme na standardizaci profesních činností učitele, což je jeden z nejambicióznějších úkolů mé agendy. Prakticky všechny členské státy OECD hledají nástroj pro hodnocení kvality pedagogů, v tomto nejsme výjimkou. Je třeba vyjasnit a aktualizovat požadavky na vzdělávání učitelů na pedagogických fakultách. A je také třeba výrazněji propojit výši platu s kvalitou práce. Zkušenost získaná počtem odučených let má zůstat důležitým, ale nikoliv jediným kritériem hodnocení pedagogů. Další zvyšování mezd nelze do budoucna zajistit jen a pouze plošně pomocí tarifní složky platu. Nebylo by to ani správné. Ředitelé musí mít v ruce nástroj, jak ocenit profesionalitu a aktivitu při realizaci školské reformy, a to bez ohledu na věk a léta praxe. Musí se však zároveň jednat o naprosto transparentní proces, aby nemohlo dojít ke zneužití (ředitel finančně preferující své oblíbence apod.). Proto přicházíme se standardizací profesních činností. A proto se také výše zmíněných 5 miliard Kč dostane především k těm pedagogům, kteří splní kritéria dotačního programu, jehož prostřednictvím se budou peníze rozdělovat.

Vážené dámy a vážení pánové, stávce jsem čelil hned ve svůj první den ve funkci ministra, nebude to tedy pro mě nová zkušenost. Zatímco tehdy jsem však požadavky stávkujících do značné míry chápal (a v mezičase jsem se snažil vyjít jim vstříc), teď argumentaci odborářů z výše uvedených důvodů příliš nerozumím. Stávka organizovaná odbory totiž okamžité zvýšení platů v žádném případě nepřinese, ba naopak poškodí a zkomplikuje naši společnou snahu o další zlepšení. Aktivní a profesionální pedagog je ústřední postavou celého vzdělávacího systému a hybnou silou probíhající reformy.

Jako Váš ministr se neobejdu bez Vaší spolupráce a důvěry. Neumím si představit, že bych prosazoval jakékoliv důležité změny proti silnému odporu těch, jichž se týkají.

S pozdravem Ondřej Liška

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství, OROS PŠ Blansko

Mgr. Blahoslav Kašpar předseda OROS, předseda RV sekce ZŠ

Odpověď na otevřený dopis ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Vážené kolegyně, vážení kolegové, není mým zvykem veřejně polemizovat s názory ministra školství, ale otevřený dopis pana ministra Lišky nastoluje ještě více otazníků než ty, na které chce upozornit stávka školských pracovníků dne 9. 6. 2008.
Dopis obsahuje mnoho slov, o to méně ale reálných (nechci napsat pravdivých) faktů.

Je logickou zodpovědností ministra, aby se v jemu svěřeném resortu alespoň nezhoršovaly podmínky, když už je nedokáže zkvalitnit. Proč pan ministr hledá výmluvy, které mohou obstát jen u neinformovaných.
Při schvalování státního rozpočtu přeci byl a hlasoval proti pozměňovacímu návrhu , který navyšoval kapitolu školství o tři miliardy. Tehdy by stačil pouze hlas jeho a jeho „zelených“ spolustraníků. Velký reálný propad pro rok 2008 mohl být zažehnán. Tenkrát pro něj byly zřejmě důležitější politické „čachry“ než „ústřední postava celého vzdělávacího procesu – aktivní a profesionální pedagog!“.
Je dobře, že pan ministr už po 6-ti měsících svého působení jedná s panem Kalouskem o 500 milionech na učební pomůcky. Dovolím si připomenout, že jsme ministra Lišku na tento problém důrazně upozorňovali už v listopadu a prosinci 2007 !!!
Určitě je dobře, že se ministerstvo v čele se svým ministrem stará o ulehčení situace nekvalifikovaných pedagogů. Nemohu ministrovi radit, ale určitě by stálo nejméně za stejnou námahu analyzovat, proč má v resortu 20% nekvalifikovaných !!! Proč při naplněných pedagogických fakultách tolik pedagogů chybí ? Proč ti nemnozí, kteří nastoupí do škol z nich záhy prchají. Možná by se mohl poradit s kolegou Julínkem, jak on„řeší“ „nekvalifikované doktory?!“
Novelu zákona o pedagogických pracovnících ČMOS PŠ prosazuje i ve spolupráci s MŠMT už od okamžiku, kdy někteří, do té doby spící „zastánci legislativní čistoty“, v zákoníku práce našli krkolomnou kličku, jak pedagogům znepříjemnit život (8 hodin na pracovišti). Myslím, že je samozřejmou povinností MŠMT tuto úchylku napravit.
Část dopisu o finančním ohodnocení učitelů je možno chápat pouze jako zdařilý pokus o zvláště černý humor. Jak jinak chápat větu v dopise pana ministra: „Další zvyšování mezd nelze do budoucna zajistit jen a pouze plošně pomocí tarifní složky platu“. Proto tarifní platy v roce 2008,2009 ani v roce 2010 nemíní vláda zvyšovat vůbec. O jakémkoli zvyšování platů by se mělo hovořit až teprve tehdy, když nebudou výrazně reálně klesat!
Ohodnocení těch nejlepších – to si snad ani komentář nezasluhuje.
Zeptejte se svých kolegů - těch nejlepších, jak si polepšili v I. čtvrtletí 2008? Když by vám jejich odpověď nestačila nebo by byla nevlídná, otevřete si denní tisk, který se číselnými přehledy jen hemží.
A ejhle!!! Už to dokázali !! Jsme poslední!…. Přírůstek 532,- Kč měsíčně, který mimochodem skoro nikdo ve školství neviděl, je ze všech resortů nejnižší. Předstihli nás i restaurace a stravování (+951,-Kč - a ti dostávají „díška“), závidět můžeme i chovu ryb (+2437,- Kč) a s těžkým srdcem zíráme na přírůstek 4 683,- Kč ve finančním sektoru.
Pan ministr a vláda chtějí diferencovat a odměňovat kvalitní práci. Má to snad znamenat, že škola, která bude disponovat jen pedagogy, kteří splňují připravovaná kritéria, bude mít větší rozpočet než škola, kde se sejdou „jen průměrní“? Objevná myšlenka! Možná by bylo dobré, osvědčí-li se ve školství, rozšířit její realizaci i u poslanců a ministrů.

Poslední větu budu věnovat těm, kteří se panu ministrovi do dopisu nevešli. Jsou to nepedagogičtí pracovníci.
U těch se s dorovnáním propadu reálného platu nepočítá, ani kdyby byli ti nejkvalitnější. Je zásadní otázkou PROČ?
Závěrem si dovolím více méně řečnickou otázku. Pane ministře, jak byste se zachoval Vy, v roli pedagoga, neřku-li dokonce nepedagoga např. na ZŠ dne 9. 6. 2008 ????.....

S pozdravem
Mgr. Blahoslav Kašpar v. r.

Autor: Gabriela Karníková

8.6.2008 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

Zdravotnictví - Zdravotnictví Sanitář, sanitářka, zdravotnický 16 000 Kč

Sanitáři Sanitář/sanitářka. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč. Volných pracovních míst: 4. Poznámka: Místo výkonu práce: Rokycany, Voldušská č.p. 750 - oddělení interna, Požadujeme: střední odborné vzdělání - obor ošetřovatelství. Uchazeči musí splňovat požadavky zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění - čistý trestní rejstřík. Nutné očkování proti hepatitidě typu B. Požadujeme obor vzdělání ošetřovatelství. Podmínkou přijetí je minimálně pět let praxe ve zdravotnickém zařízení. , Nabízíme: platové ohodnocení od 16.000,- Kč/měs. , Kontakt telefonicky nebo e-mailem: p. Krupičková Marcela, tel.: 371 762 302, 606 665 794 , e-mail: krupickova@nemocnice-ro.cz. Pracoviště: Rokycanská nemocnice, a.s., Voldušská, č.p. 750, 337 01 Rokycany 1. Informace: Marcela Krupičková, +420 371 762 302,606 665 794.

Gastronomie - Gastronomie Kuchař/pizzař 24 000 Kč

Kuchaři (kromě šéfkuchařů) Kuchař/Kuchařka. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 24000 kč, mzda max. 26000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Mirošov, Čtrnáctka č.p. 215, Pracovní náplň: příprava pokrmů, Požadujeme: min. základní vzdělání, praxi v oboru, spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost. Praxe na pozici Kuchaře/Kuchařky. Zaměstnavatel bude požadovat výpis z rejstříku trestů., Nabízíme: platové ohodnocení od 24.000,- do 26.000,- Kč/měs., zázemí stabilní společnosti, personální strava zdarma, oficiální mzda včetně 20 dní placené dovolené, měsíční prémie dle spolehlivosti a odvedené práce, roční prémie, možnost ubytování mezi směnami, Kontakt telefonicky, e-mailem nebo osobně na pracovišti: Kateřina Štěpánová, tel.: 724 853 944, e-mail: stepanova@rosso.cz. Pracoviště: Hotel *** restaurant na statku, Čtrnáctka, č.p. 215, 338 43 Mirošov 1. Informace: Kateřina Štěpánová, +420 724 853 944.

Doprava a logistika - Doprava a logistika Skladník 20 000 Kč

Skladníci, obsluha manipulačních vozíků Skladník/Jeřábník. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Mirošov, Gustavka č.p. 611, Náplň práce: naskladnění přijatého materiálu, vyskladnění materiálu dle požadavků z výroby, kontrola a uskladnění hotových výrobků, Požadujeme: vzdělání nebo praxi v oboru, kladný vztah ke své profesi, Nabízíme: platové ohodnocení od 20.000,- Kč/měs., zaměstnání ve stabilní české společnosti, trvalý pracovní poměr, profesní růst, zaměstnanecké benefity, , Kontakt telefonicky, e-mailem nebo osobně na pracovišti: Miroslava Křížová, DiS., tel.: 371 744 154, e-mail: krizova@rosso.cz. Pracoviště: Rosso steel, a.s. - pracoviště mirošov, Gustavka, č.p. 611, 338 43 Mirošov 1. Informace: Miroslava Křížová, +420 371 744 154.

Výroba - Výroba Obsluha strojů 16 500 Kč

Obsluha stacionárních strojů a zařízení pracovník výroby - obsluha montážních strojů. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16500 kč. Volných pracovních míst: 29. Poznámka: Místo výkonu práce: Klostermannova 995, Rokycany, Náplň práce: obsluha montážních strojů, kompletace zvulkanizovaných gumových výrobků s dalšími kovovými, plastovými komponenty, značení komponentů, práce se provádí na montážních strojích, Požadujeme: vzdělání: základní - praktická škola, Nabízíme: platové ohodnocení od. 16.500,- Kč, 5 týdnů dovolené, závodní stravování s dotací, zajištěné ubytování, Kontakt: p. Šavlová Markéta, tel.: 371 400 133, e-mail: marketa.savlova@hutchinson.cz, první kontakt telefonicky nebo e-mailem. Pracoviště: Hutchinson s. r. o., Klostermannova, č.p. 995, 337 01 Rokycany 1. Informace: Markéta Šavlová, +420 371 400 133.


DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Francouzi se radují z vítězství na MS.
8

Triumf po dvaceti letech. Francouzi přestříleli Chorvaty a jsou mistry světa

Dalibor Kulle zazářil na hrazdě a bylo z toho třetí místo.

Dalibor Kulle vezl ze šampionátu pět medailí

Paní Božena si přečetla menu v pětadevadesáti letech suverénně bez brýlí

Rokycany – Zasedla v cukrárně s dětmi a vnoučaty k oslavě narozenin. Obvyklý scénář? Jenže Božena Paulíková slavila už pětadevadesátiny. Blahopřát jí přišel také starosta Václav Kočí.

Rozpadlou hráz rybníka ve Svinné čeká oprava

Svinná – Opravu rybníka ve Svinné chystá vedení Hlohovic. Je v havarijním stavu.

Příkosice opraví tři komunikace

Příkosice – Investici za dva miliony korun chce starosta realizovat do voleb.

Hasiči zlikvidovali požár na Hrádeckém vrchu

Hrádek – Další požár v lesním porostu řešili hasiči z Rokycanska.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT