Komunální volby se tu začátkem října neuskuteční (pouze ty senátní), a tak účastníci pověří některé spoluobčany zajištěním nezbytných úřednických činností, vedením kroniky, knihovny nebo technických operací.