V předvečer dušiček zdobíme hroby svých blízkých a rozsvěcíme pro ně světélka svící. Jsou ale i místa, kde se nikdo nezastaví, nezavzpomíná. Podobný osud neminul ani osoby svého času slavné.

Jen malá hrstka lidí ví, že ve Strašicích je třeba pohřbený známý hudebník Antonín Modr. Jakoby to sám kdysi už trochu předznamenal ve svém nevydaném rukopisu Střepiny času. Píše: „Tichounce, tiše jen, vzpomínek listí mi na srdce padá…"

Přitom jeho hudba se se stále hraje v zahraničí i u nás, ve své době byl uznávaným hudebníkem, skladatelem a pedagogem.

Narodil se 17. května 1898 ve Strašicích a získal do vínku hudební nadání. Uměl dobře zpívat a naučil se hrát na trubku, housle a violu. „Ve čtrnácti letech nastoupil jako elév k vojenské hudbě Císařských tyrolských myslivců v Roveretu. V roce 1915 narukoval k hudbě 5. pěšího pluku v Rimavské Sobotě a zúčastnil se celé řady bitev I. světové války. V letech 1919 až 1925 studoval na pražské konzervatoři, později tam sám působil." sdělil historik Tomáš Makaj.

Protože mladý Modr projevoval mnohostranný hudební talent, studoval housle u R.Riessinga, skladbu a dirigování u J. Křičky a M.Doležila, mistrovskou školu u J.Suka. Brzy, už v roce 1923, se stal členem České filharmonie, poté působil v orchestru Národního divadla ( 1927- 1928). Nejvíce proslul jako violista.

Kromě toho proslul i coby skladatel, má na kontě přes sto děl. Mezi ně patří Smyčcové kvarteto, Suita, předehra a scénická hudba k Tylově hře Lesní panna, scénická hudba k Puškinově hře Kamenný most a další.

„Jeho talent se ale projevil i v oboru hudební pedagogiky a znalectví hudebních nástrojů.O tom svědčí celá řada literárních děl. Třeba Škola stupnice na kytaru, Instruktivní skladby pro violoncello a klavír, Hudební nástroje, Pojednání o starých violách a houslích a další," informoval Makaj. Antonín Modr často účinkoval také v rozhlase a skládal pro jeho pořady hudbu. Zemřel 22. dubna 1983 a je pohřbený ve Strašicích.