„Porotci měli opět nesmírně těžký a nevděčný úkol. Po vášnivé debatě vybrali rokycanské Sluníčko. S pásmem Já jsem muzikant ho doprovázela Lidová muzika Rokytí. Další dvě seskupení – Mladinka z Plzně s pořadem U potoka a opět Sluníčko z Rokycan, ale tentokrát s mladšími tanečníky a programem Budeme si hrát – byla nominována na zařazení do celostátní databáze,“ zdůraznila za pořadatele ze souboru Domu dětí a mládeže Rokycany Jana Frűhau-fová. Doplnila, že minimálně další dvě družiny by patřily na stupně vítězů. Taková byla úroveň soutěže, při níž dominovaly lidové nástroje, kroje a písně.

Hodnotitelům (dorazili například z Pardubic nebo Prahy) se zamlouvaly výkony prakticky všech skupin. Přijely z Plzně, Klatov, Domažlic a Rokycan. Hrádek je jejich srdeční záležitostí, protože od roku 1995 se zde tato akce konala už popatnácté.

Obří akce v Hrádku opět prověřila schopnosti a nasazení organizátorů. „Náš dík patří městu, především starostce Marcele Sobotkové. Pak kuchařkám z jídelny pod vedením Vlasty Vaskové, které zvládají řadu let nápor strávníků v jednom dni. Zázemí pro pro dětské folklórní soubory poskytuje v Domě kultury Helena Krtilová,“ vypočítávala Frűhaufová některé složky.

Přehlídku podpořilo ministerstvo kultury, Nipos-Artama Praha, Plzeňský kraj a město Rokycany. Dana Raunerová výtvarně zpracovala diplomy i plakáty poslední zmínka je o moderátorech. Jakub Průcha a Jakub Elstner z rokycanských souborů Malé Rokytí a Sluníčko přehlídkou provázeli perfektně.