„V místním hlasování, které se konalo souběžně s klasickými parlamentními volbami 8. a 9. října, se rozhodovalo nejen o vodovodu. S ním jsme počítali v každém případě. Šlo tedy o to, zda k němu připojit splaškovou kanalizaci,“ zdůrazňuje starostka Jana Šrédlová. Za důležitým verdiktem stála jednoznačná zjištění. Obec musí nechat dělat čtyřikrát ročně rozbory odpadní vody. Několikanásobně překračují povolené hodnoty a výstrahu z inspekce životního prostředí na sebe nenechala dlouho čekat. Pokud se kvalita vody ve Smědčicích nezlepší, bude obec pokutována až do výše statisíců korun. Navíc vyzněla odpadní voda jako nevyhovující i v lokalitách, kde jsou pouze domácí čističky odpadních vod.

Zastupitelé tudíž dali spoluobčanům na výběr: vodovod bude stát 52 milionů a kanalizace s ČOV dalších 75 milionů. S tím, že dotace bude nejvýše 70 procent, takže obec se musí stát plátcem DPH a z vlastních prostředků může uhradit deset milionů. Musela by si proto půjčit zhruba 30 milionů a zadlužit se tak na pětadvacet let.

Říjnové rozhodování vyznělo vcelku jednoznačně ve prospěch kanalizace a čističky. Pro tuto variantu kývlo 137 hlasujících, zamítlo ji jen 59 voličů. „Získali jsme tak mandát, abychom se sousedy z Bušovic začali mohutnou investici připravovat. Formou žádostí o dotace, výběrového řízení a dalších nezbytných kroků,“ dodává Šrédlová.