„Ukázalo se, že pro uzavření dohod a smluv chybí vyjasnit některé náležitosti. Je potřeba vše dotáhnout do takového stavu, aby rada byla v úterý schopná dokumenty po projednání schválit a předložit zastupitelům,“ konstatoval starosta města Václav Kočí.

Dodal, že se pilovala třeba podoba využívání tělocvičny, gymnastického sálu, kanceláře i tenisových kurtů. Ke zmíněnému je možné například dodat, že tenisté zakládají svůj Tenisový klub Rokycany. Sokol ale musí předat městu oficiální potvrzení, že s tím souhlasí, a je nezbytné, aby spolek byl zapsaný do rejstříku a dostal své IČO. Teprve pak bude možné záležitost smluvně ošetřit a domluvit se na úpravě formy nájemného.

V úterý odpoledne zástupci odboru rozvoje města a Sokola společně procházeli budovu sokolovny a na místě upřesňovali některé záležitosti. Dnes je na pořadu další probírání smluv. Podle pondělní domluvy s představiteli Sokola už mají být nejasnosti totiž vyjasněné.