Většinou se ukáže, co vše jsou obyvatelé Rokycanska a jiných okresů schopní vyhodit tam, kam odpad nepatří. Často to bývají strouhy právě podél komunikací. Pracovníci správy a údržby silnic v okresním městě tak často vyrážejí, aby nepořádek odklidili.

„Nejhorší situace je směrem na Ejpovice, Osek a Litohlavy," uvedl za SÚS Pavel Fait. „Na tato místa vyjíždíme přibližně jednou týdně. Většinou jsou zde za-hozené plasty nebo jiné odpadky," pokračoval. „Na náklady společnosti prostory okolo silnic uklidíme a poté kupy vyvezeme na skládku do Němčiček. Uložení do zmíněného prostoru se nejvíce prodraží," sdělil Fait.

Při cestě do Němčiček však silničářům také práce přibývá. „Většinou jsou vo- zy, které odpad svážejí hodně plné a náklad, který vezou na úložiště, ztrácejí. To se pak musí také uklízet," uzavřel Fait.