Zdejší tělocvičná jednota si velkoryse připomíná 150 let existence. Ode dneška do konce října například výstavou v útrobách úřadu. Na dvanácti panelech je zde oprášena všestranná činnost včetně sletů, kulturních pořadů, ale také smutného období obou světových válek či násilného zákazu.

„Od kolébky v roce 1868 patří Sokol k pilířům aktivit ve městě,“ zdůraznila za výbor TJ Jarmila Nová. Na tabulích jsou okopírované plakáty na šibřinky, loutokové hry, představení Prodaná nevěsta, glejt k založení ženského oddílu v roce 1900, atd. Od roku 1914 se členové Sokola zapojili do válečné vřavy. Část z uniformách československých legionářů ve Francii a dvanáct z nich se domů nevrátilo. Rovněž ve II. světové válce bylo umučeno třináct příslušníků Sokola a nejznámější z nich byl Bohuslav Horák, po němž je pojmenované zdejší muzeum. Dnes je v jednotě registrováno 160 dospělých i mladých členů.