Další cykly budou ještě následovat, takže šanci mají i jiní zájemci. „Cílem kurzu je, aby se zájemci zdokonalili v práci na počítačích, jazykovém vzdělání a orientovali se v práci s lidskými zdroji – tedy při jednání s protistranami třeba při hledání zaměstnání a podobně,“ sdělil za organizující TJ Sokol Rokycany Vladimír Lisner.

Spolu s tuctem maminek se některých přednášek akce účastní i dlouhodoběji nezaměstnaní, zapojení do programu Aktivně do práce. V pondělí je nezisková organizace Ekogram formou speciální vzdělávací hry učila, jak funguje hypotéka, stavební, investiční či jiné spoření, k čemu opravdu slouží a jak mají být nejlépe nastavené. „Způsob výuky hrou mě překvapil, uvidíme, co z toho bude,“ mínila Hana Loskotová, nořící se zvolna do simulované situace.

Cílem přednášek je usnadnit účastníkům návrat na trh práce. „Umožňují totiž klientům neustrnout, dozvídají se o nejnovějších trendech – jsou pořád v kontextu s vývojem situace“ shrnul Lisner.