Starosta města Václav Kočí nebyl výsledkem nadšený. Radou odsouhlasená ´malá´ oprava by podle jeho názoru umožnila od příštího podzimu objekt znovu využívat. Navržené odstranění havarijního stavu (zahrnuté je i DPH) projektová dokumentace vyčíslila na 12,3 milionu.

Podle některých zastupitelů zmíněná varianta ale neřeší s hlavní stavbou související, a už nevyhovující, prostory. Ve hře je i stav rozvodů a sklepů. Nevyřešilo by ani potřebu moderního multifunkčního sálu.

Zastupitelé poté rozhodovali o způsobu provedení kompletní revitalizace sokolovny. Na jedné straně přicházelo v úvahu vyhlášení veřejné architektonické soutěže zajišťované ve spolupráci s Komorou architektů. „Na druhé zadání záměru stavby vybraným architektům a architektonickým kolektivům,“ sdělila mluvčí města Tereza Maixnerová. Zastupitelé zvolili první variantu.

Příklon k veřejné soutěži starostu zrovna nepotěšil, obává se, že město nebude mít možnost tolik mluvit do vyhodnocování návrhů. „Ve výběrové komisi nebudeme mít většinu. Navíc veřejná soutěž si vyžádá podstatně víc času, než kdyby město přímo oslovilo architektonické kanceláře,“ objasňoval své hledisko.