Do 30. června loňského roku jednotlivé obecní úřady posílaly hlášenky změny na obec s rozšířenou působností, kde byl proveden záznam do informačního systému ministerstva vnitra.

¨Po spuštění projektu Czech POINT od 1.července 2010 mohou zápisy změn trvalého pobytu zavádět pracovníci ohlašoven obecních a městských úřadů. Pokud obec změny nechce zadávat, může uzavřít s jinou obcí veřejnoprávní smlouvu na úseku evidence obyvatel a ta za ni změny bude zadávat. Souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy však musí vyslovit rada města ( tam kde není rada tak zastupitelstvo obce) a smlouvu musí odsouhlasit krajský úřad.

S městem Rokycany mají v současné době uzavřenu veřejnoprávní smlouvu následující obce: Hůrky, Chlum, Chomle, Kakejcov, Medový Újezd, Mešno, Nevid, Lhota pod Radčem, Sebečice, Smědčice, Sirá, Veselá. Za jeden zápis změny trvalého pobytu platí obce částku 10 Kč, kterou zasílají na účet města Rokycany,