MIROSLAV ZÍKA
Rokycany – Střední odbornou školu letošní školní rok zaplní 50 nových studentů ve třech studijních oborech. Nakonec se SoŠ podařilo otevřít všechny tři třídy včetně automatizační a výpočetní techniky, která loni nebyla otevřená z důvodu malého zájmu a úspory financí.
Škola během nedávné doby přestoupila na modernější učební obory, které mají nejnovější předměty. Studenti se tak po zakončení školy lépe uplatní jak v práci, tak mohou snadněji navazovat na vysokých školách v dalším studiu.
Z příliš komplikovaného studia elektronických počítačových systémů se stal moderní obor informační technologie. Ten je o proti starému zaměřen více na programování v různých počítačových jazycích, které žádá trh práce. Studenti mají větší hodinovou dotaci a tak mohou lépe vstřebávat informace.⋌
Druhým technickým oborem je automatizační a výpočetní technika – obor s velkým uplatněním ve výrobních závodech. Zde se vyučuje jak obsluhovat automatizované stroje, například řezací lasery. Škola koupila 6 nových modelů pro lepší zapracování a pochopení problematiky. Tyto modely jsou věrné zmenšené kopie výrobních strojů se kterými bude absolvent v budoucnu pracovat. Studenti si tak mohou při studiu vyzkoušet sváření, řezaní a pohyb montážní linky.⋌
Třetím oborem je ekonomické lyceum zaměřené na ekonomiku, právo a jazyky. Dva cizí jazyky a ekonomika zaručují studentům velké uplatnění a možnosti do budoucna. Všichni studenti prvních ročníků jsou právě teď na GO–campu v Habru kde stráví společně tři dny, během kterých se seznámí s kolektivem a představí se jim učitelský sbor. ⋌