Obousměrný provoz bude na silnici II/605 Soukenická v Rokycanech v úseku ulic Gottliebova a Josefa Tomáška, což už nabylo účinnosti. „Máme tedy definitivní stanovisko a povolení, že konečně můžeme provést žádanou změnu dopravního značení v tomto úseku Soukenické ulice. Realizací dané změny bude zajištěný obousměrný provoz na celém tzv. vnitřním okruhu města. To znamená v ulicích Jiráskova, Pražská, Soukenická a Třebízského,“ sdělil místostarosta Rokycan Jan Šašek.

Část nového dopravního značení bude hrazené městem Rokycany a část Plzeňským krajem prostřednictvím Správy a údržby silnic Plzeňského kraje. Nyní byla oslovená firma Strabag k ocenění potřebné změny dopravního značení. Následně bude objednaná a realizovaná. Obousměrný provoz se předpokládá na začátku příštího roku.